Links / קישורים

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש)  / Israel Association Applied Linguistics (I.A.A.L)  

Israeli Association for the Study of Language and Society   /  האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

שונות  / Other  

קישור לגלריית התמונות של המפגש ה-35.

ראיון של ד"ר רות בורשטיין ברדיו מורשת שנערך לקראת הכינוס העשרים ותשעה של "החוג הישראלי לבלשנות".

מתוך "חדש בגליל" על הכינוס העשרים ותשעה של "החוג הישראלי לבלשנות" שהתקיים במכללה האקדמית צפת (3/3/2013).