תכנית המפגש העשרים ושלושה (2007)

כללי

 • מארגנים: המגמה ללשון העברית, החוג לתרבות העברית, אוניברסיטת תל אביב
 • תאריך: יום חמישי, י' בניסן תשס"ז, 29 במרץ 2007
 • מקום: אולם 01, בניין ווב, אוניברסיטת תל אביב

09:30-09:00 התכנסות והרשמה

09:35-09:30 ברכות

 • אורה שורצולד

09:40-09:35 מילות פתיחה ופרשה

 • מאיה פרוכטמן

09:40-11:20 מושב א

 • יו"ר: תמר סוברן
 • לובה חרל"פ - להתגבשות המינוח הדקדוקי בעברית בימי הביניים
 • אלכסיי (אליהו) יודיצקי - הרמוניה ווקלית בעברית השומרונית
 • מירב טובול - הטטרלמה במשנה ובתוספתא: עיון במבנה לוגי-ספרותי
 • עמוס דודי - עיונים בקווים תחביריים בתרגום אונקלוס

11:50-11:20 הפסקת קפה

13:30-11:50 מושב ב

 • יו"ר: יעל זיו
 • רבקה הלוי - הזיקה בין סמנטיקה לתחביר בהרכבי תואר עקיפים (או מהופכים)
 • הדר נץ ורון כוזר - על הקשר בין זיכרון לטופיק מסומן בעברית
 • דורית רביד - רכישת ריבוי השמות בעברית: מערך מחקרים פסיכולינגוויסטי רב-ממדי
 • עמנואל אלון - מילת היחס "לגבי": פונקציה וערך

13:30-14:30 הפסקת צהריים

14:30-14:50 אספה כללית

16:25-14:45 מושב ג

 • יו"ר: חוה בת‑זאב שילדקרוט
 • נמרוד שתיל - בניין פלפל בהיבטים בלשניים שונים
 • ליאור לקס - בין נפעל להתפעל: אילוצים מורפו-פונולוגיים בגזירת פעלים
 • שפרה שנול - על המילים הזרות והמילים השאולות: דיאכרוניה וסינכרוניה בידיהן
 • שוש שקד - הארגומנטציה הרדיופונית