דברי המפגשים ה-22-20 (2006-2004) - חוברת 16 (2007)

גלית אגיון (החול ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה)
התנאים התחביריים-סמנטיים להופעתו של הכינוי זה בעברית בת ימינו במבנה [זה + פרדיקט + משלים]

אסתר בורוכובסקי–בר-אבא (המגמה ללשון העברית, החוג ללימודי התרבות העברית, אוניברסיטת תל אביב)
גיוון הדיבור לצרכים פרגמטיים

אורלי הלפרן (מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) וישי טובין (המחלקה לספרויות זרות ובלשנות, אוניברסיטת בן‑גוריון בנגב)
Non-Vocalization: תהליך שיבוש פונולוגי בדיבורם של אנשים בעלי ליקוי שמיעה, מנקודת המבט של התיאוריה: "פונולוגיה כהתנהגות האדם"

אילאיל יציב (אוניברסיטת פריז 8) וזהר לבנת (המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן)
חזרות עצמיות בשיח מונולוגי דבור

עירית מאיר (החוג ללשון העברית והחוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה)
"שלושת" או "שלוש"? שינויים בצורות הנסמך של שמות המספר בעברית

רינה נוי-ברוך (דוקטורנטית, המגמה ללשון העברית, החוג ללימודי התרבות העברית, אוניברסיטת תל אביב)
נישקתי בחורה: על יידוע המושא

טלי רובוביץ-מן (החוג לאנגלית, האוניברסיטה העברית בירושלים / מכללת אחוה - המכללה האקדמית לחינוך)
משפטי "עדוּת לקיום" (Evidential Existentials) כמימושים לשוניים של "עדוּת" בשיח

אפרת שטיין (מכללת תלפיות / והמכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת חיפה)
'כותרת היום' ל'תמונת היום': על מבעים מטא‑טקסטמיים במציאות מדומה

נמרוד שתיל (אוניברסיטת חיפה / המכללה האקדמית צפת)
מעמדו הסינכרוני של נתפעל

אסתר כהן (המכינה הקדם-אקדמאית ע"ש שאלתיאל, האוניברסיטה העברית בירושלים)
סמני שיח: הקשרים תוך לשוניים וחוץ לשוניים (באנגלית)