תכנית המפגש העשרים ושניים (2006)

כללי

 • מארגנים: המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן
 • תאריך: יום חמישי, ח' בניסן תשס"ו, 6 באפריל 2006
 • מקום: אולם בק, אוניברסיטת בר-אילן

09:30-09:00 התכנסות והרשמה

11:10-09:30 מושב א

 • יו"ר: אורה שורצולד
 • רבקה בליבוים - קוטביות סמנטית והתנטרלות
 • גלית אגיון - התנאים התחביריים להופעתו של הכינוי "זה" בלשון הדיבור של העברית בת ימינו במבנה ["זה" + פרדיקט + משלים]
 • אילאיל יציב וזהר לבנת - חזרות כאמצעי ליצירת לכידות בשיח מונולוגי דבור
 • אסתר בורוכובסקי-בר-אבא - אי עקיבויות בלשון המדוברת

09:40-09:35 מילות פתיחה ופרשה

 • מאיה פרוכטמן

11:40-11:10 הפסקת קפה

13:20-11:40 מושב ב

 • יו"ר: פנינה טרומר
 • יעקב גרסון - תובנות בלשניות ותרגומיות ב'ספר הברית' לרבי יוסף קמחי
 • עמוס דודי - עיונים מורפו-סינטקטיים בתרגום אונקלוס
 • יוסף דנה - המניע התרבותי והסוציואקונומי שבקליטת מלים עבריות בערבית המדוברת בישראל
 • יעקב פלמן - הדקדוק המדעי הראשון של שפה אפריקאית

14:20-13:20 הפסקת צהריים

14:20‑14:30 אספה כללית

15:45-14:30 מושב ג

 • יו"ר: מלכה מוצ'ניק
 • עינת גז - תפיסת הצורה הבלתי מסומנת במערכת המין הדקדוקי בעברית
 • צוגויה סאסאקי - דחיסת המשמעות השמנית בפעלים גזורי שם בעברית החדשה
 • נמרוד שתיל - מעמדו הסינכרוני של בניין נתפעל בלשון ימינו

16:15-15:45 הפסקת קפה

17:55-16:15 מושב ד

 • יו"ר: מאיה פרוכטמן
 • ג'ודי קופרסמיט - הבעת רטרוספקטיביות טמפוראלית בסיפורים אישיים: יחסי צורה-משמע בשפות שונות ובשכבות גיל שונות
 • שרון הורביץ - מסרים מובלעים: גישה אחרת
 • דבורה הרפז - הפרדה בין פסוקיות: חירות המשורר- למה ולשם מה?
 • עופר שגיא - פעולות דיבור מתוחכמות של נשים נבחרות בסיפורי המקרא