תכנית המפגש העשרים ואחד (2005)

כללי

 • מארגנים: הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
 • תאריך: יום שלישי, י' בניסן תשס"ה, 19 באפריל 2005
 • מקום: חדר 5006, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה

09:30-10:00 התכנסות והרשמה

10:00-10:15 ברכות

10:15-11:45 מושב א

 • יו"ר: פנינה טרומר
 • גלילה מור - מה בין "קשה", "קשות", "בקושי" כתוארי פועל, עיון סמנטי-תחבירי
 • דבורה הרפז - תיאורי משפט מוסגרים לשירות המשורר: שימוש בתיאורי משפט כאמירות מטה-לשוניות עקיפות וכאמירות מטה-לשוניות לכאורה בשירת אמיר גלבּעַ
 • עוזי אורנן - תשתית יסוד לעיבוד העברית במחשב ויישומיה

11:45-12:00 הפסקה

12:00-13:30 מושב ב

 • יו"ר: אורה שורצולד
 • עירית מאיר - "שלושת" או "שלוש"? שינויים בצורות הנסמך של שמות המספר
 • נמרוד שתיל - יחסים מבניים בין משקלי השם
 • אלנה דובנוב - בעניין השפעת התרבות הערבית והאיסלאם על תרבות סואהילי והוכחות משפת סואהילי

13:30-14:30 הפסקת צהריים

14:30-15:00 אספה כללית

15:00-16:30 מושב ג

 • יו"ר: עמנואל אלון
 • לאה סביצקי - מילות החיבור i ו-a בפולנית כאמצעי שרשור בנרציה
 • יהודית יואל - ‎"walla, axla, yalla": Discourse Markers of Arabic Origin inColloquial Hebrew
 • רבקה הלוי-נמירובסקי - תפקודו הפרגמטי של שם-הפועל בעברית של ימינו

16:30-16:45 הפסקה

16:45-18:15 מושב ד

 • יו"ר: זהר לבנת
 • מיכל אפרת - האם יש לשתיקה מקום במודל הלשוני של יקובסון?
 • סול אזואלוס-אטיאס - אמצעי לכידות וקישוריות בטקסט המשפטי
 • יעל זיו - ככה "סְתם": על מעמדה של "סְתם" כסמן שיח

מחליפים

 • מלכה מוצ'ניק - פניות של ריחוק ופניות של קרבה
 • רינה נוי ברוך - "נישקתי בחורה" (על יידוע המושא)