דברי המפגש העשרים ואחד (2005)

רבקה הלוי
תפקודו הפרגמטי של שם-הפועל בעברית של ימינו

עירית מאיר
"שלושת" או "שלוש"? שינויים בצורות הנסמך של שמות המספר

גלילה מור
מה בין "קשה", "קשות", "בקושי" כתוארי פועל, עיון סמנטי-תחבירי

רינה נוי ברוך
"נישקתי בחורה" (על יידוע המושא)

לאה סביצקי
מילות החיבור i ו-a בפולנית כאמצעי שרשור בנרציה

נמרוד שתיל
יחסים מבניים בין משקלי השם