דברי המפגש העשרים (2004)

רקפת דילמון
לשקר יש לשון: אפיונים לשוניים של שפת השקר מול שפת האמת

אורלי הלפרן וישי טובין
"Non-vocalization": תהליך שיבוש פונולוגי בדיבורם של לקויי שמיעה בוגרים מנקודת המבט של התיאוריה "פונולוגיה כהתנהגות האדם"

אסתר כהן
סמני שיח: הקשרים תוך וחוץ לשוניים

זהר לבנת
מבני ויתור ומעמדם בשיח המדעי

אפרת שטיין
'כותרת היום' ל'תמונת היום' - על מבעים מטא-טקסטמיים במציאות מדומה